ติดต่อเรา

บริษัท พิเศก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 ที่อยู่
599/28 หมู่ 2
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

 โทรศัพท์
061 891 6536 / 095 562 3926 / 034 130 397

 EMAIL
kandao58manager@gmail.com


 - โทรปรึกษาและวัดพื้นที่ ฟรี -